Url: Tijdelijk inschrijfadres particulieren
           
Organisatieburo van Schaijk | Nijverheidsweg 7 | Gendt

TIJDELIJK INSCHRIJFADRES (POSTADRES) PARTICULIEREN

Lees eerste de informatie op deze pagina goed voordat u de formulier invult!

Online Informatieformulier

Online Inschrijfformulier


Wie kan zich bij ons laten inschrijven?
Iedere Nederlandse staatsburger met een geldig paspoort zonder een vaste woon- en verblijfplaats kan zich tijdelijk bij inschrijfadres.nl laten inschrijven middels een postadres. (Let op: Wij kunnen momenteel alleen personen helpen die nog in de Gemeentelijke Basisadministratie voorkomen en aan de voorwaarden op de 'Home'-pagina voldoen.) De praktijk leert dat het vaak om mensen gaat die in het buitenland werken en/of wonen, relatieproblemen hebben of  in afwachting zijn van een andere woning terwijl ze de huidige woning al hebben opgezegd. Er zijn uiteraard ook andere redenen. Wij werken niet mee aan het verstrekken van een briefadres aan personen die op deze manier proberen te voorkomen dan zijn/haar (of die van een medebewoner) belastingtoeslag of uitkering wordt gekort.
Een inschrijfadres is zoals gezegd bedoeld en zelfs verplicht voor elke Nederlander en niet-Nederlander met een geldig paspoort zonder vaste woon- en verblijfplaats.


U kunt ook alleen een postadres bij ons aanvragen zonder gemeente basisadministratie.

Het verkrijgen van een briefadres bij de Gemeente Basis Administratie (GBA) kan worden aangevraagd door inschrijfadres.nl bij een gemeente. Inschrijving is mogelijk voor mensen die tijdelijk geen vaste woon/verblijf plaats hebben en voldoen aan de wettelijke eisen zoals terug te vinden is op onze informatie pagina en daarbij een verwezen link


Voor meer info over de Wet gemeentelijke basisadministratie raadpleeg Wetboek Briefadres klik hier ( met name de onderdelen: Wet Gemeentelijke Basis Administratie, artikelen 1, 33, 49, 65, 66, 67, 70, Kieswet - artikelen M 2, M 3, M 4, Algemene Wet Bestuursrecht - artikelen 8.37 en 8.38, Wetboek van Strafrecht - artikelen 271 en 273 B).

 

Het belang van inschrijfadres is dat onze relaties bereikbaar zijn voor verschillende instanties, zoals de belastingdienst en verzekeringen en dergelijke. Daarnaast kan met een briefadres het paspoort of rijbewijs verlengd worden. En natuurlijk kan op een briefadres ook privé post ontvangen worden. 
Inschrijfadres is geen schuiladres!


Voor de goede orde wijzen wij u erop dat u als u niet bent ingeschreven in een Gemeentelijke Basis Administratie strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dit in het kader van de Wet Identificatieplicht.


Voor de wet is een briefadres verplicht als je niet ingeschreven staat in een Gemeentelijke Basis Administratie terwijl je naar verwachting gedurende een halfjaar tenminste vier maanden in Nederland zal verblijven.

Omhoog

 

Wat kost een inschrijfadres voor particulieren?

Een tijdelijk inschrijfadres voor particulieren op ons adres kost  € 127,- inclusief BTW per maand, exclusief portokosten voor het doorsturen van de post. De borg bedraagt €254,- (2 maandhuren).  Deze dient gelijk met de eerste betaling vooraf en contant te worden voldaan. Als het inschrijfcontract afloopt, wordt de borg  verrekend met de nog eventueel openstaande posten, de minimale huur is drie maanden. Als u voldoet aan alle voorwaarden met de wettelijke eisen, wordt de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en alle daarbij behorende formaliteiten een service onzerzijds.

 

Mocht de gemeente uw inschrijving weigeren door onjuiste informatie uwerzijds of u meldt zich niet bij de Gemeente, dan is dit op eigen risico. Als datum van inschrijving geldt inschrijving op het inschrijfformulier. Alle kosten zijn inclusief BTW. Als het inschrijfcontract afloopt, wordt de borg na verrekening van de eventueel nog openstaande posten teruggestort. 

 

Als u de post wil laten doorsturen naar een door u op te geven adres in Nederland bedragen de portokosten € 5,00 per maand (bij vooruitbetaling te voldoen). Uw post wordt één keer per week doorgezonden. Indien u uw post twee keer per week wilt ontvangen, is dit tegen meerbetaling mogelijk. Mocht u uw post naar een adres in het buitenland willen hebben doorgezonden, dan gebeurt dit twee keer per maand (indien anders gewenst). De portokosten hiervoor bedragen € 8,00 per maand voor standaardpost. Betreft het een land buiten Europa, dan wordt de portokosten in overleg bepaald.


De contractduur is minimaal drie maanden met een opzegtermijn van één maand.
Na betaling van de eerste huurtermijn + borg en invulling van de vereiste formulieren volgt inschrijving bij een gemeente. U moet er hierbij rekening mee houden dat de inschrijving gemiddeld tien dagen in beslag neemt. Mocht er vertraging ontstaan vanwege het feit dat u door de gemeente gevraagde aanvullende gegevens niet tijdig aanlevert, dan kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Voor mensen die samenwonen en zich beide bij ons laten inschrijven, geldt voor de tweede ingeschrevene een korting van 50%. In concreto betekent dit dat de tweede persoon € 63,50 per maand betaalt. Kinderen tot 16 jaar of zonder eigen inkomen, die deel uitmaken van een ingeschreven gezin worden gratis ingeschreven. Als het om minderjarige kinderen gaat, dan moeten wel de leerplicht en de verplichte medische voorschriften zoals inentingen, enz. worden in acht genomen. De gemeente zal vragen waar de kinderen naar school gaan en waar ze tijdelijk woonachtig zijn, in verband met de leerplicht.

Omhoog

 

Aanvraag particulieren:
Als u zich bij ons als particulier wil laten inschrijven, dient u het volgende te doen:

Dit is een digitaal formulier. Het digitaal invullen heeft vanwege de leesbaarheid onze voorkeur. Om het inschrijfformulier te openen heeft u een PDF reader nodig. Deze kunt u hier downloaden:

 

 

Wanneer u het aanmeldformulier heeft ingevuld, kunt u per e-mail een afspraak maken met ons.  Het inschrijfformulier kunt u uitgeprint meenemen naar de afspraak op het kantoor in Gendt (Gelderland), waar we deze zullen doornemen en eventuele zaken zullen aanpassen.

LET OP: Het is niet zo dat wij u automatisch zullen inschrijven wanneer u het inschrijfformulier naar ons op stuurt. U dient vooraf contact met ons op te nemen. 


Omhoog


Welke service bieden wij voor de maandelijkse huur?

 

Let op!: vanaf heden dient ook elke particulier een uitschrijfformulier voor de Kamer van Koophandel te ondertekenen. Wij zijn hiertoe genoodzaakt omdat teveel particulieren zich blijven inschrijven bij de Kamer van Koophandel onder hun particuliere inschrijfadres, dit is niet toegestaan. Wilt u toch een bedrijf in ons Bedrijvenverzamelgebouw laten registreren, dan verwijzen wij u door naar Vestigingsadres voor bedrijven. Klik hier

  • het samen inschrijven bij de gemeente inclusief alle bijbehorende administratieve handelingen;
  • contacten met autoriteiten en particulieren;
  • ontvangst en doorsturen van post ( u kunt de post ook eventueel zelf afhalen);
  • telefoon aannemen, afhandelen en in urgente gevallen u hetzij telefonisch, per mail of fax contacteren;

Omhoog

 

Wat verwachten wij van u? 

  • U hebt daadwerkelijk geen vast woonadres, u bent in het bezig van een geldig paspoort en u hebt een duidelijke reden om een tijdelijk postadres aan te vragen. (U kunt bij de gemeente geen tijdelijk inschrijfadres krijgen als u bijvoorbeeld al een vast woonadres hebt. Dit betekent overigens niet dat u bij ons geen postadres kunt krijgen, dat is uiteraard mogelijk.)
  • Stipte betaling vooraf van de maandelijkse huur. Betaling contant of per bank: Rabobank rekeningnummer 13.98.64.288 t.n.v. H. J. M. van Schaijk te Gendt.

Omhoog

 

Contactgegevens
www.inschrijfadres.nl
Nijverheidsweg 7
6691EZ Gendt
info@inschrijfadres.nl
 

 

Omhoog